Integritetspolicy

Introduktion

Vi har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här policyn förtydliga detta. Som användare eller besökare av våran hemsida accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Jonny Olofsson på Klurgubben är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på vår hemsida, se kontaktuppgifter på hemsidan.

Personuppgiftsansvarig innebär:

 • Att se till att du som besökare är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter
 • Ta fram dokument för hur vi gör det och varför. 
 • Se till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från vårt system. 
 • Att vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.

Insamling av personlig information

Uppgifterna samlas in genom att du själv meddelar dom via mail, messenger, telefon eller via serviceförfrågan på hemsidan.
Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från våran databas.

Vilken sorts personlig information samlas in

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Klurgubben så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, email-adress och telefonnummer.
 • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet, webbläsare och även information om hur du interagerar med vår hemsida.
 • Annan information som vi mottar från dig genom din kontakt med oss.

Serviceförfrågan

De uppgifter som du uppger i serviceförfrågan lagras enbart i våran databas för att vi ska kunna administrera din förfrågan.
Klurgubben garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.
Genom att skicka förfrågan till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter ur vårt system, genom att kontakta oss.

Användning av din personliga information

Klurgubben samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa vårt åtaganden, produkter och tjänster, för att tillgodose dina önskemål och för att samla in statistik om, och utveckla hemsidan.

Cookies/Kakor

Vår hemsida använder cookies, det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookies är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.
De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera cookies. Vill du ändra inställningar följ instruktionerna nedan för respektive webbläsare.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av hemsidan.

Din personliga informationssäkerhet

Klurgubben ser allvarligt på informationssäkerheten och är angelägen om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Bevarande av personlig information

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge det behövs för att kunna tillgodose dig med den information/tjänst du önskar. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.

 

Kontaktuppgifter finns här nedanför.

Kontakt

Jonny Olofsson
073-0479318
jonny@klurgubben.se 

Västra skråmträsk 35
93196 Skellefteå

Sväng in när du ser den här ladugården